Zondagsschool Benjamin

Ook voor de jonge kinderen is er in de gemeente een vereniging. We vinden het namelijk belangrijk dat er ook voor hen een plaats van ontmoeting is. Onderwijzing speciaal voor hen is belangrijk. De zondagsschool is na de ochtenddienst op zondag. Eerst houden we een kwartier pauze waarin we iets drinken. Vervolgens besteden we, na een opening met zingen en gebed, aandacht aan de preek. Het is niet de bedoeling dat de inhoud van de zondagsschool, ervoor zorgt dat de preek vergeten wordt. Dan volgt een vertelling uit de bijbel. We houden ons hierbij aan het rooster zoals het opgesteld is door de bond van Hervormde zondagsscholen op gereformeerde grondslag (rooster voor de middenbouw).

Na het zingen van een psalm gaan we door met het tweede gedeelte. Hierin besteden we wat aandacht aan een tekst en psalm die de kinderen thuis kunnen leren. Ook proberen we elke keer wat te lezen uit een mooi boek.
Proberen, want we willen natuurlijk ook op tijd klaar zijn. Normaal gesproken, als de kerk ’s ochtends om half tien begint is dit kwart over twaalf. Als de dienst een half uur eerder of later is, dan zijn we ook een half uur eerder of later klaar. Helaas kan de zondagsschool niet doorgaan als de kerkdienst later dan tien uur begint.

Voor wie is deze zondagsschool eigenlijk? Wel, in de eerste instantie doen we dit voor de kinderen van vier tot en met twaalf jaar oud van de gemeente Pniël te Stolwijk. Maar we zouden het natuurlijk heel fijn vinden als andere kinderen van deze leeftijden ook zouden komen. Dus ben je in deze leeftijd, en hou je van vertellen en voorlezen, je bent van harte welkom.

J. de Jong,
J.M.C. de Kluijver,
J.T. de Kloe