Wees welkom!

Als Hersteld Hervormde Gemeente willen we graag vertellen wat ons bezighoudt. Of eigenlijk, Wie ons bezighoudt: Jezus Christus, de Koning der Kerk. De Hersteld Hervormde Kerk is van Gods wereldwijde kerk een klein zichtbaar stukje. De boodschap die we uitdragen is het Evangelie van Jezus Christus, Gods Zoon. Hij roept ons elke zondag samen, rondom Zijn Woord. Om ons te onderwijzen, te vertroosten en op te scherpen. Ook zijn er doordeweeks bijeenkomsten, club- en verenigingsavonden, waarop Gods Woord centraal staat. De Heere Jezus Zelf heeft beloofd erbij te zijn. Er staat namelijk in de Bijbel: “Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen” (Mattheüs 18:20).

Voorop staat dat we u en jou voor het eerst of opnieuw willen wijzen op de Heere Jezus Christus. Hij is niet alleen de Redder der wereld, maar Hij moet vooral uw en jouw persoonlijke Redder zijn. Waarom? Omdat we ook geloven dat Hij eenmaal zal terugkomen naar de aarde. En die komst verwachten wij met een groot verlangen (Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 37). Paulus vertelt: “In Hem bewegen wij en zijn wij” (Handelingen 17:28). Zonder Gods hulp kunnen wij niets en zijn wij niets, maar dankzij Hem kunnen we bewegen, spreken en zingen. God had een doel met ons bij de schepping: Hem verheerlijken. Dat zijn we kwijtgeraakt door de zondeval. Wat nu?

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe” (Johannes 3:16). Precies: het geloof in Jezus Christus is de sleutel tot het eeuwige leven. Daarom willen we een van Hem getuigende gemeente zijn. Daarover gaat het in de zondagse erediensten (die u live kunt meemaken, maar ook via Kerkomroep kunt naluisteren). Daarover gaat het in het kring- en verenigingsleven. En daarover gaat het op de huisbezoeken die de ouderlingen bij de mensen thuis afleggen.

En daarom: wees welkom. Het gaat om uw en jouw eeuwige toekomst! Neem gerust contact met ons op.

Aankomende kerkdiensten