Kerkenraad

Het bestuur van de gemeente Pniël ligt in handen van de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit  drie ouderlingen en drie diakenen.

Predikant
W. van Klinken, preses
Waterland 36, 2821 ZH Stolwijk
Tel. 0182-701269, wvanklinken@solcon.nl 

Ouderlingen
I. de Jong
i.dejong@hhgstolwijk.nl

W.J. Palsgraaf,
wjpalsgraaf@hhgstolwijk.nl

B. Huizer,
bhuizer@hhgstolwijk.nl

Diakenen
J. Hogendoorn,
jhogendoorn@hhgstolwijk.nl

J.T. de Kloe, scriba
Leenmanslag 19, 2805 HT Gouda
Tel. 0182 - 524 400, 
scriba@hhgstolwijk.nl

C.J. Burggraaf,
cjburggraaf@hhgstolwijk.nl