Kerkenraad

Het bestuur van de gemeente Pniël ligt in handen van de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit  drie ouderlingen en drie diakenen.

Predikant
W. van Klinken, preses
Waterland 36, 2821 ZH Stolwijk
Tel. 0182-701269, wvanklinken@solcon.nl 

Ouderlingen
H. Breman,
Korenbloemstraat 89A, 2821 TC Stolwijk

W.J. Palsgraaf,
Leliepad 5, 2803 AN Gouda

W. van Welzen, scriba,
Goudseweg 75a, 2821 BE Stolwijk
Tel. 0182-342969, wvanwelzen@hhgstolwijk.nl

Diakenen
T. de Jong,
Buitenom 5, 2821 BN Stolwijk

J.T. de Kloe,
Leenmanslag 19, 2805 HT Gouda

W.M. Slingerland,
Bilwijkerweg 109, 2821 SG Stolwijk