Kerkenraad

Het bestuur van de gemeente Pniël ligt in handen van de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit  drie ouderlingen en drie diakenen.

Predikant
Vacant 

Ouderlingen
I. de Jong
i.dejong@hhgstolwijk.nl

W.J. Palsgraaf,
wjpalsgraaf@hhgstolwijk.nl

B. Huizer,
bhuizer@hhgstolwijk.nl

Diakenen
J. Hogendoorn,
jhogendoorn@hhgstolwijk.nl

J.T. de Kloe, scriba
Leenmanslag 19, 2805 HT Gouda
Tel. 0182 - 524 400, 
scriba@hhgstolwijk.nl

C.J. Burggraaf,
cjburggraaf@hhgstolwijk.nl