Catechisatie

De jongeren van de gemeente worden uitgenodigd om de catechisaties te volgen. Zij krijgen daar onderwijs opdat zij hun hoop op God zullen stellen, Zijn daden niet zullen vergeten en Zijn wet zullen houden (Psalm 78). Het volgen van de catechisaties en het onderwijs dat daar gegeven wordt, is bedoeld als voorbereiding op het doen van openbare belijdenis van het geloof. Door het afleggen van “Openbare geloofsbelijdenis” vraagt en ontvangt men toegang tot het Heilig Avondmaal.

De groepsindeling:
Op dinsdagavond van 18.30-19.15 uur: 12-15 jarigen
Op dinsdagavond van 19.15-20.00 uur: 16 jaar en ouder
Op dinsdagavond van 20.00-21.30: De belijdeniscatechisanten

Eventuele afmeldingen graag doorgeven aan ds. Van Klinken.

Tijdens het catechisatieseizoen 2013-2014 bespreken we op de gewone catechisatie de Tien Geboden.

Op de belijdeniscatechisatie behandelen we het boek “Aan Zijn voeten” van dr. R. van Kooten.