Kerkvoogdij

De kerkvoogdij is verantwoordelijk voor de stoffelijke belangen.
De kerkvoogdij bestaat uit 4 kerkvoogden, waarvan 1 kerkenraadslid.
De functies in de kerkvoogdij zijn als volgt verdeeld:

Ouderling W. van Welzen, voorzitter,
Goudseweg 75a, 2821 BE Stolwijk

Dhr. J.J. Bremmer, secretaris,
Benedenkerkseweg 56, 2821 LD Stolwijk
E-mail: bbremmer@hhgstolwijk.nl

Dhr. C. Burggraaf, penningmeester,
Waterland 24, 2821 ZH Stolwijk
E-mail: cburggraaf@hhgstolwijk.nl
Tel. 0182-341379 

Dhr. A.H. Huizer,
Dr. Albert Schweizerstraat 71, 2861 XZ Bergambacht.

Voor vragen, opmerkingen en/of ideeën over of aangaande het werk van de kerkvoogdij, kunt u contact opnemen met de secretaris, dhr. J.J. Bremmer.
Het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde Gemeente Pniël te Stolwijk e.o. is: NL39INGB 0005 13 4401