Bijbel

Wij geloven dat God Zichzelf aan ons openbaart en dat Hij Zichzelf aan ons te kennen geeft door de Bijbel. We aanvaarden de Bijbel als Gods Woord dat niet is voortgebracht door de wil van een mens, maar de mensen hebben deze boeken geschreven, gedreven door de Heilige Geest (vgl. 2 Petrus 1:21). De Bijbel is daarom de bron voor de prediking en de enige regel van het geloof.

Lees hier de Bijbel online.