Verenigingen

Binnen onze gemeente zijn een aantal verenigingen actief. De verenigingen richten zich vooral op de jeugd.
Belangrijk daarbij is de onderlinge band die de jongeren van de gemeente opdoen tijdens het samen studeren uit de Bijbel. Tijdens het samenkomen wordt er stilgestaan bij thema's die aansluiten bij hun leefwereld. Hoe moeten ze daar als christen mee omgaan; wat zegt de Bijbel erover?

Naast het bezinnende gedeelte van zo'n bijeenkomst, is er ook ruimte voor ontspanning, zoals met elkaar uit eten gaan, bowlen, schaatsen en volleyballen.

Onze gemeente kent ondermeer:
- Zondagsschool Benjamin
- Tienerclub Jozef
- Jeugdvereniging Levi

Jongeren worden ook uitgenodigd om de catechisaties te volgen.