Mannenvereniging

In het voorjaar van 2014 heeft de kerkenraad besloten om een mannenvereniging op te richten. Deze vereniging heeft tot doel om rondom Gods Woord de onderlinge ontmoeting tussen de mannen van de gemeente te bevorderen.

Over de invulling van de avonden overlegt de kerkenraad met enkele mannen uit de gemeente die (informeel) het bestuur van de vereniging vormen. Binnen dit bestuur fungeren A.J. Monster en H.P. Bezemer afwisselend als voorzitter en J.J. Bremmer als secretaris.

Het karakter van de avonden is divers en zal ondermeer bestaan uit Bijbelstudies, kerkhistorische lezingen of maatschappelijk/ethische discussies die aan een jaarthema verbonden zijn. De vereniging sluit het seizoen af met een ontspannende activiteit. De mannenvereniging is toegankelijk voor alle mannelijke leden vanaf ca. 20 jaar. Dus broeder, u bent van harte welkom!

De avonden worden van 20.00–21.30 uur gehouden in de bejaardensoos naast Het Kwartier.

Uitstapje naar Haarlem
Bekijk hier de foto's van het bezoek van de mannenvereniging op 11 juni 2016 aan de Bavokerk en het Corrie ten Boomhuis in Haarlem