Bijbelkring ‘Ichtus’

De bijbelkring is ontstaan in 2007  en  bestond oorspronkelijk uit een klein  groepje jong  volwassenen die de  behoefte hadden met leeftijdgenoten de  Bijbel te bestuderen en  hierover met elkaar in gesprek te gaan. Deze groep heeft zich  uitgebreid en  de  leeftijd varieert zo tussen de  20 en  45 jaar. De kring  komt eens in de  4 weken bij elkaar bij één van  de  leden thuis.

Afwisselend per  seizoen wordt er een Bijbelboek gekozen dat  behandeld wordt.

Alle leden bereiden thuis het gedeelte dat  aan  de  beurt is op zijn of haar eigen manier voor. Tijdens de  Bijbelkring is er één lid die de  avond leidt  en  wordt het bijbelgedeelte bestudeerd. Centraal staat wat  er nu precies in dit gedeelte staat en  wat  God hiermee op dit moment tot ons wil zeggen.

Regelmatig ontstaan er open en  eerlijke gesprekken waarbij er van  hart tot hart met elkaar gesproken wordt over de  vragen van  het ‘leven’ en  mogen we  elkaar tot hand en  voet zijn om God te dienen. Naast de  Bijbelstudie willen we  God loven en  prijzen door psalmen en  liederen te zingen en  neemt het gebed voor elkaar en  de  gemeente een belangrijke plek  in.

Een  ieder van  harte welkom om deel te nemen aan  deze Bijbelkring!