In verband met het coronavirus zenden wij onze diensten en meditatieve momenten nu ook live uit via onze website.
LET OP: de diensten worden niet meer via ons YouTube-kanaal uitgezonden.

Coronavirus updates

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de maatregelen die wij nemen voor het verloop van de erediensten in onze gemeente in verband met het coronavirus.
 

15 mei 2020
Kerkdiensten livestream gewijzigd

De kerkdiensten worden vanaf heden niet meer op ons YouTube-kanaal uitgezonden. De live-uitzendingen kunt u nu hier bekijken of op kerkdienstgemist.nl

 

30 april 2020
Meditatie moment

Te midden van onze levensomstandigheden is het goed om ons te laten leiden door het Woord van de Heere en om Zijn aangezicht te zoeken. Het is ook goed om dat als gemeente te doen. Ook doordeweeks.
Daarom willen we als kerkenraad de komende weken elke donderdagavond om 20:00 uur een meditatief moment verzorgen. Daarin willen luisteren naar het Woord van de Heere, met en voor elkaar bidden en luisteren naar een meditatie en naar geestelijke muziek.

 

20 april 2020
Woord voor Stolwijk

In april is het initiatief Woord voor Stolwijk van start gegaan. Samen met de Hervormde Gemeente Wijk 2 in Stolwijk is een website geopend (www.woordvoorstolwijk.nl) waar mensen hun vragen kunnen stellen over het coronavirus en het geloof in God. Iedere week willen we een video plaatsen die vanuit de Bijbel een antwoord geeft op vragen die nu leven. We hopen en bidden dat we op deze manier de hoop die het Evangelie ons in deze omstandigheden geeft, kunnen delen met mensen buiten de kerk. Bidt u mee?

 

27 maart 2020
Erediensten komende periode niet mogelijk via samenkomsten

De overheid heeft op maandag 23 maart aanvullende maatregelen genomen om de besmetting met het coronavirus te beteugelen.

In het vervolg hierop is er overleg geweest tussen de landelijke kerken en het kabinet. Het breed moderamen van de synode van de hersteld hervormde kerk heeft ons gisteren geïnformeerd over hoe wij in de praktijk als gemeente dienen om te gaan met de instructies van de overheid. De belangrijkste zinsnede uit dit synodaal advies is: “Het breed moderamen adviseert de gemeenten dan ook zeer dringend om de dienst in een zo klein mogelijke setting te laten plaatsvinden: predikant, ouderling, diaken, organist, koster/technisch medewerker.”

De kerkenraad ziet geen andere mogelijkheid dan dit dringende advies op te volgen. Dit houdt in dat openbare kerkdiensten momenteel niet mogelijk zijn. Uiteraard kunnen de kerkdiensten wel op afstand via verschillende middelen worden gevolgd/meegemaakt.

 

21 maart 2020
Belangrijke informatie betreffende de organisatie van onze erediensten

Voor bezoekers van onze erediensten is het volgende van belang:

  1. De kerkenraad en kerkvoogdij zullen er alles aan doen om de erediensten door te laten gaan en u de gelegenheid te bieden deze mee te maken (van nabij of op afstand).
  2. Aangezien de gemeente momenteel niet als geheel kan samenkomen, is ze in drie groepen ingedeeld.
  3. Met ingang van zondag 22 maart 2020 worden iedere kerkdienst de leden uit één groep in de dienst verwacht.
  4. Het overzicht van de indeling gemeenteleden kunt u per e-mail opvragen bij de scriba
  5. In overleg met de koster is vastgesteld dat we met ongeveer 45 mensen in de grote zaal kunnen zitten (met het criterium van 1,5 m afstand tussen mensen).
  6. Indien u een zwakke gezondheid hebt of zelf ziekteverschijnselen hebt, dan kunt u niet naar de kerkdienst komen.
  7. Wilt u in deze tijd wat meer aandacht schenken aan de ouderen, zieken en eenzamen? Een belletje en een kaartje zijn nog steeds mogelijk.